An Sgairp bv consultancy

Consultancy

Het implementeren of optimaliseren van de pdca-cyclus of het (her)implementeren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen staat bij veel bedrijven bovenaan de agenda. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. Op de eerste plaats zijn dit de economische omstandigheden die dwingen tot kostenbesparingen en efficiency. Daarnaast spelen de steeds grotere mogelijkheden die ICT biedt een belangrijke rol.

Procesoptimalisatie biedt organisaties veel kansen om daadwerkelijk en structureel kosten te besparen. Goed inzicht in bedrijfsprocessen is tevens noodzakelijk om als bedrijf ‘in control’ te kunnen zijn en te blijven. Alleen door continu te blijven werken aan de effectiviteit en efficiëntie van interne processen wordt sturen op resultaten mogelijk. Mijn belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat organisaties niet in de eerste plaats draaien om processen, maar om klanten en medewerkers. Processen zijn het meest efficiënt wanneer zij aansluiten bij de professionele kennis en kunde van uw medewerkers en de klantwens centraal staat. Een scherp oog voor de wensen, behoeften en vooral drijfveren van alle betrokkenen in het proces is dus noodzakelijk om tot effectieve procesoptimalisatie te komen.

Mijn expertise ligt op het vlak van commerciële bedrijfsvoering in combinatie met financiën en control. Daarbij begeef ik mij niet alleen over gebaande paden, maar ben ik continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de efficiency en effectiviteit te verhogen.

 

 

  • 020consultancywhathowwhy
  • 021consultancypda

 

 

Bos gezocht... voor alle beren op de weg.