An Sgairp bv consultancy

Bancair

Met mijn achtergrond in de financiële wereld ervaar ik dat de ondernemer en de bank vaak niet dezelfde taal spreken. Met de kennis van beide werelden, het MKB en de bank, kan ik de kloof overbruggen tussen de ondernemer en de geldverstrekker, als partner voor de ondernemer en als externe deskundige voor de financiële wereld.

Crowdfunding

Of je nu spreekt over crowdfunding of crowdfunding; voor mij betekent dit in ieder geval méér dan alleen financieel vermogen bij elkaar brengen.
In mijn dagelijkse praktijk bemerk ik dat veel mkb-ondernemers worstelen met dezelfde issues. Het alléén beschikbaar stellen van de spreekwoordelijke zak met geld is slechts een deel van de oplossing.
Door voor deze mkb-ondernemer als crowdfund coach bij Collin Crowdfund NV, naast de concrete funding in de vorm van euro’s, een crowd te organiseren waarin ook andere vormen van vermogens - mentale vermogens als creativiteit, vertrouwen, intuïtie en empathie en fysieke vermogens als (spier)kracht en onderdak- bij elkaar komen, geef je naar mijn overtuiging invulling aan het begrip ‘de klant centraal stellen’.

En dat is waar ik altijd voor ga!

 

 

 

 

Van delen wordt niemand arm.